Product of Family Tree รายละเอียดสินค้า

Product of Family Tree

       All products are processed under concept “Safe & Nutritious, nature-consumer-farmer friendly”

Family Tree แฟมิลี่ ทรี เป็นตราสินค้าอาหาร ของไทยที่มุ่งมัน จะนำผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค (Organic Agriculture) สู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราตั้งใจจะผลิตสินค้าอาหารที่ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนผสมทั้งหมด หรือมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน ตั้งแต่เกษตรกร จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งโลกของเราที่จะช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมี ยาฆ่าแมลงต่าง ๆลงสู่สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำธาร รวมถึงบรรยากาศที่เราหายใจอยู่  สมกับปณิธาณของเรา นั่นคือ Family Tree …Good for you, Good for nature, Wholesome food for your family

     ข้าว เส้นหมี่ และพาสต้าของแฟมิลี่ ทรี ใช้วัตถุดิบจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรจากแปลงเพาะปลูกในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กระบวนการผลิต ข้าว เส้นหมี่ และพาสต้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสหรัฐอเมริกา และจากสำนักงานคะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการเติมแต่งสี สารกันเสีย และสารเติมแต่งใด ๆในทุกขั้นตอนการผลิต

     ข้าวทุกชนิดของแฟมิลี่ ทรี ได้จากการทำนาเกษตรอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง (นาปี) ในฤดูฝนเท่านั้น ไม่มีการฝืนธรรมชาติ โดยใส่ปุ๋ยหรือยากำจัดศัตรูพืชใด ๆ เราใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดจากสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายมาใช้กำจัดศัตรูพืช สำหรับในช่วงการเก็บข้าวเกษตรกรจะเก็บในรูปข้าวเปลือกเพื่อกันมอด เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจึงทำการสีข้าวเปลือกออก นำมาผลิตทันที เพื่อป้องกันมอดและแมลง เราไม่มีการพ่นยา หรือรมควันข้าวด้วยสารเคมีใด ๆเพื่อกำจัดมอด ทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์

     แฟมิลี่ ทรี มีระบบตรวจสอบยืนยันถึงแหล่งที่มาของข้าว และยึดถือหลักการเดียว คือ ความซื่อสัตย์ และปราศจากการใช้สารเคมีทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่เน้นการปรุงแต่งสี หรือเนื้อสัมผัสให้เหนียวนุ่มเกินธรรมชาติโดยผสมสารเคมีนานาชนิด แต่เราเน้นสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรมชาติและความเชื่อใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

    ผู้ก่อตั้ง Family Tree Organic เล็งเห็นว่าในอนาคตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะเป็นสินค้าที่ทุกคนให้ความสนใจ เพราะไม่ทำลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม คืนกลับสิ่งดี ๆให้กับธรรมชาติและโดยเฉพาะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และต้องการเห็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ราคาไม่แพง ทุกคนหาซื้อมาบริโภคได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องช่วยกันบริโภคให้มากขึ้น เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอแน่นอน

 


 

 

 

 


 • Organic Brown Rice Pasta Tube
  Rice Pasta Tube Family Tree has developed organic rice pasta made from genuine organic process, keeping all ingredients natural with no addition of color, chemicals or preservative...

 • Organic Red Rice Fusili
  Rice Pasta Fusilli Organic Rice Fusilii with Vegetable,พาสต้าข้าวออร์แกนิคผสมผัก,野菜入り米粉パスタ(オーガニック)- Gluten free เรา ใช้ผักตามฤดูกาล เช่น ใบบัวบก ใบย่านาง โมโรเฮยะ แครอท บีทรูท ขมิ้...

 • Organic Red Rice Mini Penne'
  Rice Pasta Penne Organic Brown Rice Penne', Pasta are produced from organic brown ,red and black jasmine rice, all natural, no coloring, no chemical added. Family tree rice produc...

 • Multi-colour Mini Elbow
  Organic Rice Elbow and Mini Elbow, Pasta are produced from organic brown ,red and black jasmine rice, all natural, no coloring, no chemical added. Family tree rice products are ri...

 • Organic White Rice Fettucini.jpg
  Organic Rice Fettuccini, Pasta are produced from organic white ,brown ,red and black jasmine rice, all natural, no coloring, no chemical added. Family Tree rice products are rich i...

 • Red Rice Pad Thai
  Rice Vermicelli and Noodles, Pasta are produced from organic brown ,red and black jasmine rice, all natural, no coloring, no chemical added. Family tree rice products are rich in h...

 • Organic Rice Flour ,Famliy Farm Organic, Family Tree , Food Industry Network
  Gluten Free Organic Rice Flour (แป้งข้าวออร์แกนิค) 1.Gluten Free Organic White Rice Flour แป้งข้าวขาวออร์แกนิค 2.Gluten Free Organic Brown Rice Flour แป้งข้าวกล้องออร์แกนิค 3.Glu...

 • Instant Cooked White Rice Flour
  Instant Pre-cooked Rice Flour for making soup , porridge and infant feeding just adding hot water or milk, stir well ข้าวบดสุกชงสำเร็จ สำหรับทำโจ๊กและเลี้ยงทารก ผสมน้ำร้อนหรือนมคนใ...
Visitors: 138,069