Welcome to Family Tree

 

  Family Tree แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ เป็นตราสินค้าอาหาร ของไทยที่มุ่งมัน จะนำผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค (Organic Agriculture) สู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราตั้งใจจะผลิตสินค้าอาหารที่ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนผสมทั้งหมด หรือมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน ตั้งแต่เกษตรกร จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งโลกของเราที่จะช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมี ยาฆ่าแมลงต่าง ๆลงสู่สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำธาร รวมถึงบรรยากาศที่เราหายใจอยู่  สมกับปณิธาณของเรา นั่นคือ Family Tree …Good for you, Good for nature, Wholesome food for your family 

  ข้าว เส้นหมี่ และพาสต้าของแฟมิลี่ ทรี ใช้วัตถุดิบจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรจากแปลงเพาะปลูกในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กระบวนการผลิต ข้าว เส้นหมี่ และพาสต้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสหรัฐอเมริกา และจากสำนักงานคะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการเติมแต่งสี สารกันเสีย และสารเติมแต่งใด ๆในทุกขั้นตอนการผลิต   

  ข้าวทุกชนิดของแฟมิลี่ ทรี ได้จากการทำนาเกษตรอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง (นาปี) ในฤดูฝนเท่านั้น ไม่มีการฝืนธรรมชาติ โดยใส่ปุ๋ยหรือยากำจัดศัตรูพืชใด ๆ เราใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดจากสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายมาใช้กำจัดศัตรูพืช สำหรับในช่วงการเก็บข้าวเกษตรกรจะเก็บในรูปข้าวเปลือกเพื่อกันมอด เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจึงทำการสีข้าวเปลือกออก นำมาผลิตทันที เพื่อป้องกันมอดและแมลง เราไม่มีการพ่นยา หรือรมควันข้าวด้วยสารเคมีใด ๆเพื่อกำจัดมอด ทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์

  แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ มีระบบตรวจสอบยืนยันถึงแหล่งที่มาของข้าว และยึดถือหลักการเดียว คือ ความซื่อสัตย์ และปราศจากการใช้สารเคมีทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่เน้นการปรุงแต่งสี หรือเนื้อสัมผัสให้เหนียวนุ่มเกินธรรมชาติโดยผสมสารเคมีนานาชนิด แต่เราเน้นสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรมชาติและความเชื่อใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

  ผู้ก่อตั้ง Family Tree Organic เล็งเห็นว่าในอนาคตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะเป็นสินค้าที่ทุกคนให้ความสนใจ เพราะไม่ทำลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม คืนกลับสิ่งดี ๆให้กับธรรมชาติและโดยเฉพาะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และต้องการเห็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ราคาไม่แพง ทุกคนหาซื้อมาบริโภคได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องช่วยกันบริโภคให้มากขึ้น เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอแน่นอน

 

  Family Tree  is a Thai brand for food obtained from organically grown produce or a result oif organic agriculture for consumers in Thailand and abroad.  The products are 100% organic or at least as high percentage as can be made.  Organic agriculture benefits everyone’s quality of life from the farmer to the consumer. Even our world benefits from reduced use of chemicas, pesticides, and insecticides which contaminate the environment, rivers, streams and the air we breathe.  We firmly believe that “Family Tree …Good for you, Good for nature, Wholesome food for your family”       

「ファミリーツリー」ブランドのお米はタイ東北部で育てられ生産されている有機栽培のお米です。化学物質、殺虫剤、化学肥料は一切使用せず、保存の ための燻蒸も行っていません。未精米は純粋なビタミンやミネラルが豊富で、まさにわれわれの健康にとって自然が与えてくれた贈り物であると言えます。 

        Family Tree is introducing rice, noodles and pasta from organic rice (Brown rice, Red rice and Black Rice) manufactured with our direct expertise.  Soon we will be adding more product lines full of nutrients the body requires, such as breakfast cereals, drinking cereals for the good times in the day, organic fruit jam and honey among others.

        Rice, noodles, and pasta from Family Tree use raw material processed from organic rice grown by farmers in Thailand’s northeast and central region.  The production process of rice, noodles, and pasta which are manufactured in the factory are organically certified by the USDA (NOP) and Ministry of Public Health, (Thai FDA) that it has no coloring matter added, no preservatives or any additives in every part of the manufacturing process.

        All the rice used by Family Tree comes from organic farming is grown as a single crop a year during the rainy season.  There is no pressure on the soil to obtain additional yields by adding fertilizer or pesticide.  Only organic plant food, and pesticides made from herbs which are not harmful have been used.  During harvest, the farmer will stock the grain without husking to prevent weevils attacking the grain.  There is no chemicals smoking (fumigation) of the rice to eliminate weevils.  Consumers can thus be confident of 100 percent quality control.

       Family Tree has quality inspection system which records the origin of the rice, and the manufacturer at every step of the process.  Our product has no need to add color, or make the product more tender than is natural by adding chemicals. Family Tree stands for being natural, for health and safety, being natural and customer confidence.

       The founders of Family Tree believes that in the future everyone will see the benefit of organic agriculture because it does not destroy life and the environment, is beneficial to nature, and can improve the livelihood of farmers.  We want to see organic produce at a price that is not high and everyone can buy.  To do this people must consume more organic products to ensure that farmers have steady income.

       All products are processed under concept “Safe & Nutritious, nature-consumer-farmer friendly”

 

 

      

 

Contact Us

ติดต่อเรา

 

*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

  เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้าเสร็จแล้ว 

ส่งรายการสั่งมาที่ e-mail : kun.familytree@gmail.com 

จากนั้นนรอ e-mail จากทางเราตอบกลับก่อนแล้วค่อย โอนชำระเงิน

 

 
 

 

** International Customer please contact **

Napawan Promkhatkaew
Tel: +66816488591
Email: napawan.familytree@gmail.com

 
Visitors: 138,078