Organic Brown Rice Spaghetti with Beetroot สปาเก็ตตี้ข้าวกล้องผสมบีทรูทออร์แกนิก

รหัสสินค้า : S003

ราคา

59.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Organic Gluten Free Allergen Free (Vegan) , No Preservative, No chemical

Ingredient: Organic Brown Rice, Organic Beetroot and Pure Water


สปาเก็ตตี้ออร์แกนิก ปราศจากสารกลูเตนและสารก่อภูมิแพ้ ไม่มีสารกันเสีย ไม่มีสีสังเคราะห์

ไม่มีส่วนผสมของสัตว์เป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับอาหารคลีน วีแกน และผู้ที่รักการดูแลสุขภาพทุกคน

ประกอบด้วย: ข้าวกล้องออร์แกนิก บีทรูทออร์แกนิก น้ำสะอาด

Visitors: 188,994