ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (อ่านอย่างละเอียด)

1. เข้าเว็บไซต์ www.familyfarmorganic.com 

2. ดูรายการสินค้าในเมนู Family Tree Shop (สั่งซื้อสินค้า)

3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ เลือกจำนวนในการสั่งซื้อ หลังจากนั้น คลิกคำว่า "สั่งซื้อ"

4. เมื่อตรวจสอบการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ดำเนินการต่อ" 

5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในการสั่งสิน ที่อยู่ในการจัดส่ง และช่องทางการชำระเงิน ให้ครบถ้วน และคลิกคำว่า "ดำเนินการต่อ"

6. จากนั้น หน้าเว็บจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ"

7. รอ E-mail หรือ จากเจ้าหน้าที่ในการยืนยันยอดเงินที่ลูกค้าต้องโอนทั้งหมด เพื่อความถูกต้องในการโอนเงินของลูกค้า

 

*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

 

  เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้าเสร็จแล้ว 

 

กรุณาส่งรายการสั่งมาที่ e-mail :  kun.familytree@gmail.com 

 

จากนั้นนรอ e-mail จากทางเราตอบกลับก่อนแล้วค่อย โอนค่าชำระเงิน

 

 

 

*****อัตราค่าส่ง คิดตามน้ำหนักนะค่ะ*****

 

 

 

 

Visitors: 138,077