วิธีการชำระเงิน (หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์)

 *** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

  เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้าเสร็จแล้ว 

กรุณาส่งรายการสั่งมาที่ e-mail :  kun.familytree@gmail.com 

จากนั้นนรอ e-mail จากทางเราตอบกลับก่อนแล้วค่อย โอนชำระเงิน

หลังจากได้รับใบโอนเงินทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อต่อไป 

 1. ธนาคารกรุงเทพฯ   เลขที่ บัญชี 919-003414-1

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   สาขา สุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 2. ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่ บัญชี 760-242199-0

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขา ประเวศ

 ในนาม บริษัท แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ จำกัด หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แนบไฟล์รูปใบโอนเงิน

สอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้

Tel : 0863664189 หรือ 0863664198

line ID : familytreefoods 

Facebook : Family tree foods 


   รายละเอียดค่าส่งสินค้า ดังนี้

                                                            อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ
                                                                         พัสดุในประเทศ
น้ำหนัก/weight                                                อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                                             20.00   บาท
เกิน 1 กิโลกรัม เพิ่มกิโลกรัมละ                                                 15.00    บาท
      
                                                              พัสดุลงทะเบียนภายในประเทศ
น้ำหนัก/weight                                              อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                                    28.00   บาท
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                     38.00   บาท
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                                     58.00   บาท

***ในกรณีที่ไม่ใช่จัดส่งแบบ EMS ถ้านำ้หนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม จะจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียนให้ แต่ถ้าน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม จะเป็นการจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา เวลาในการจัดส่ง 5-7 วันค่ะ ***

                                                            อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ
                                                                           ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
น้ำหนัก/weight                                                                          อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
เกิน 250   กรัม       แต่ไม่เกิน  500  กรัม                                 52.00     บาท
เกิน 500   กรัม       แต่ไม่เกิน  1      กิโลกรัม                              67.00     บาท
เกิน 1       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  1.5   กิโลกรัม                                  82.00     บาท
เกิน 1.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   2     กิโลกรัม                                 97.00     บาท
เกิน 2       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   2.5  กิโลกรัม                                 122.00   บาท
เกิน 2.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   3     กิโลกรัม                                 137.00   บาท
เกิน 3       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   3.5  กิโลกรัม                                 157.00   บาท
เกิน 3.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   4     กิโลกรัม                                 177.00   บาท
เกิน 4       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   4.5  กิโลกรัม                                 197.00   บาท
เกิน 4.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   5     กิโลกรัม                                 217.00   บาท
เกิน 5       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   5.5  กิโลกรัม                                 242.00   บาท
เกิน5.5     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   6     กิโลกรัม                                 267.00   บาท
เกิน  6      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   6.5  กิโลกรัม                                 292.00   บาท
เกิน 6.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   7     กิโลกรัม                                 317.00   บาท
เกิน 7       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   7.5  กิโลกรัม                                 342.00   บาท
เกิน 7.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   8     กิโลกรัม                                 367.00   บาท
เกิน 8       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   8.5   กิโลกรัม                                397.00   บาท
เกิน8.5     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   9      กิโลกรัม                                427.00   บาท
เกิน 9       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   9.5   กิโลกรัม                                457.00   บาท
เกิน9.5      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  10    กิโลกรัม                                487.00   บาท
เกิน 10      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  11    กิโลกรัม                                502.00   บาท
เกิน  11     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  12    กิโลกรัม                                517.00   บาท
เกิน  12     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  13    กิโลกรัม                                532.00   บาท
เกิน  13     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  14    กิโลกรัม                                547.00   บาท
เกิน 14      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  15    กิโลกรัม                                562.00   บาท
เกิน 15      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  16    กิโลกรัม                                577.00   บาท
เกิน 16      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   17   กิโลกรัม                                592.00   บาท
เกิน 17      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   18   กิโลกรัม                                607.00   บาท
เกิน 18      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   19   กิโลกรัม                                622.00   บาท
เกิน 19      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน    20  กิโลกรัม                                637.00   บาท

Visitors: 138,078