ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ www.familyfarmorganic.com 

2. ดูรายการสินค้าในเมนู Family Tree Shop (สั่งซื้อสินค้า)

3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ เลือกจำนวนในการสั่งซื้อ หลังจากนั้น คลิกคำว่า "สั่งซื้อ"

4. เมื่อตรวจสอบการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ดำเนินการต่อ" 

5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในการสั่งสิน ที่อยู่ในการจัดส่ง และช่องทางการชำระเงิน ให้ครบถ้วน และคลิกคำว่า "ดำเนินการต่อ"

6. จากนั้น หน้าเว็บจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ"

7. รอ E-mail หรือ การติดต่อกลับ จากเจ้าหน้าที่ในการยืนยันยอดเงินที่ลูกค้าต้องโอนทั้งหมด เพื่อความสะดวก สบาย และความถูกต้องในการโอนเงินของลูกค้า

Visitors: 90,021