Organic Jasmine White Rice

Organic Jasmine White Rice, ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์, 100 % オーガニック(有機栽培)ジャスミン白米 - Gluten free ของ แฟมิลี่ ทรี จะมีความพิเศษตรงที่จะมีความนุ่มและหอมมัน สีขาวและหอมเหมือนดอกมะลิ ผลิตจากแปลงนาเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษในทุกขั้นตอน ซึ่งข้าวที่ผ่านการขัดสี จะขาดคุณค่าสารอาหารและใยอาหารไป ควรหุงผสมกับข้าวกล้อง ข้าวหอมนิล และข้าวหอมชมพู เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

 

 


 

 

 

Visitors: 88,407