วิธีการชำระเงิน (หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์)

       หลังจากได้ E-mail ยืนยันยอดการโอนแล้ว             กรุณาโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงเทพฯ   เลขที่ บัญชี 919-003414-1

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   สาขา สุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่ บัญชี 760-242199-0

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขา ประเวศ

ในนาม บริษัท แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ จำกัด

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แนบไฟล์รูปใบโอนเงิน

ส่งมาที่อีเมล์ top.familytree@gmail.com  

หรือแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 038-913254

หลังจากได้รับใบโอนเงินจะทำการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อต่อไป

   รายละเอียดค่าส่งสินค้า ดังนี้

                                                            อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ
                                                                           พัสดุในประเทศ
น้ำหนัก/weight                                                                          อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                                                       20.00   บาท
เกิน 1 กิโลกรัม เพิ่มกิโลกรัมละ                                                     15.00    บาท
      
                                                              พัสดุลงทะเบียนภายในประเทศ
น้ำหนัก/weight                                                                           อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                                                  28.00   บาท
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                                38.00   บาท
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                                              58.00   บาท

***ในกรณีที่ไม่ใช่จัดส่งแบบ EMS ถ้านำ้หนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม จะจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียนให้ แต่ถ้าน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม จะเป็นการจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา เวลาในการจัดส่ง 5-7 วันค่ะ ***

                                                            อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ
                                                                           ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
น้ำหนัก/weight                                                                          อัตราค่าบริการ(บาท) / ship rate (B)
เกิน 250   กรัม       แต่ไม่เกิน  500  กรัม                                       52.00     บาท
เกิน 500   กรัม       แต่ไม่เกิน  1      กิโลกรัม                                 67.00     บาท
เกิน 1       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  1.5   กิโลกรัม                                 82.00     บาท
เกิน 1.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   2     กิโลกรัม                                 97.00     บาท
เกิน 2       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   2.5  กิโลกรัม                                 122.00   บาท
เกิน 2.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   3     กิโลกรัม                                 137.00   บาท
เกิน 3       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   3.5  กิโลกรัม                                 157.00   บาท
เกิน 3.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   4     กิโลกรัม                                 177.00   บาท
เกิน 4       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   4.5  กิโลกรัม                                 197.00   บาท
เกิน 4.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   5     กิโลกรัม                                 217.00   บาท
เกิน 5       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   5.5  กิโลกรัม                                 242.00   บาท
เกิน5.5     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   6     กิโลกรัม                                 267.00   บาท
เกิน  6      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   6.5  กิโลกรัม                                 292.00   บาท
เกิน 6.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   7     กิโลกรัม                                 317.00   บาท
เกิน 7       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   7.5  กิโลกรัม                                 342.00   บาท
เกิน 7.5    กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   8     กิโลกรัม                                 367.00   บาท
เกิน 8       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   8.5   กิโลกรัม                                397.00   บาท
เกิน8.5     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   9      กิโลกรัม                                427.00   บาท
เกิน 9       กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   9.5   กิโลกรัม                                457.00   บาท
เกิน9.5      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  10    กิโลกรัม                                487.00   บาท
เกิน 10      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  11    กิโลกรัม                                502.00   บาท
เกิน  11     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  12    กิโลกรัม                                517.00   บาท
เกิน  12     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  13    กิโลกรัม                                532.00   บาท
เกิน  13     กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  14    กิโลกรัม                                547.00   บาท
เกิน 14      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  15    กิโลกรัม                                562.00   บาท
เกิน 15      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  16    กิโลกรัม                                577.00   บาท
เกิน 16      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   17   กิโลกรัม                                592.00   บาท
เกิน 17      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   18   กิโลกรัม                                607.00   บาท
เกิน 18      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน   19   กิโลกรัม                                622.00   บาท
เกิน 19      กิโลกรัม แต่ไม่เกิน    20  กิโลกรัม                                637.00   บาท

Visitors: 90,021